Tilgang

Tilgange i det special-pædagogiske arbejde

På Birkebakken arbejder vi med hele mennesker, hvoraf diagnosen kun er en del af det samlede billede

 

Birkebakkens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i neuropsykologi og relations-pædagogik

Fra nyere neuropsykologisk forskning ved vi, at etableringen af tillidsfulde relationer er afgørende for vores evne til at udvikle os som mennesker både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Da relationer etableres og fastholdes igennem emotionel overføring via både verbal og nonverbal spejling, er Birkebakkens personale bevidste om at registrere og reagere på disse udtryk hos beboerne uanset hvor minimalt de hos nogle manifesterer sig i kraft af deres vanskeligheder.

RELATIONER

Birkebakken vil støtte barnet eller den unge i at udvikle og styrke sociale kompetencer og evne til at indgå i anerkendende og nære relationer. Formålet er at barnet eller den unge skal opleve sig selv som en del af fællesskabet og mærke glæden ved at indgå i nære relationer.

KOMMUNIKATION

Birkebakken vil hjælpe barnet eller den unge til at udvikle og styrke sine kommunikative færdigheder. Formålet er at give barnet eller den unge en oplevelse af at føle sig forstået af sin omverden og at give barnet eller den unge de bedste betingelser for at opnå indflydelse på eget liv.

ADFÆRD

Birkebakken vil støtte, hjælpe og guide barnet eller den unge til at fremme den adfærd, som med størst sandsynlighed bringer det nærmere de trivsels- og udviklingsmål, der er fastsat for det i samarbejde med familie, rådgivere og barnet eller den unge selv, så vidt det er muligt.

Nøglebegreber i det pædagogiske arbejde er nærvær, rummelighed, socialisering, kommunikation, udvikling, tydelighed, oplevelser og omsorg

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 26

Mail

forstander@birkebakken.eu