Om os

Birkebakken er en selvejende døgninstitution under foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Birkebakken drives af Jysk Børneforsorg/Fredehjem og er en døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Med udgangspunkt i personlighed, behov og udfordringer vil Birkebakken arbejde målrettet på at skabe de bedste betingelser for den enkeltes udvikling og livsudfoldelse. Vi arbejder for at give Birkebakkens børn og unge en meningsfuld hverdag med plads til gode oplevelser, nærvær og fællesskab.

Hvad er jysk børneforsorg/Fredehjem?

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger – Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.Det kristne menneskesyn er bærende som fundament for foreningens arbejde, der udmøntes gennem kerneværdierne:

Værdighed
Fællesskab
Livsudfoldelse
Tillidsfulde relationer

Formålet er primært at imødekomme udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet. Det sker blandt andet gennem driften af en række selvejende institutioner, i samarbejde med offentlige myndigheder og gennem oprettelse og drift af socialpædagogiske alternativer.

Foreningen søger samtidig at medvirke til at fremme solidaritet og forståelse for de børn, unge og familier, som har behov for støtte.

Se mere her på siden om vore institutioner og andre tilbud eller kontakt foreningens kontor for yderligere oplysninger og materiale.

Værdier

Birkebakkens arbejde er forankret i Jysk Børneforsorg/Fredhjems værdier; værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer.

 

VÆRDIGHED

Vi ser mennesket som unikt og uendeligt værdifuldt

LIVSUDFOLDELSE

Vi tør tage ansvar, og vi tør inddrage hinanden i arbejdet på at skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse

TILLIDSFULDE RELATIONER

Ethvert menneske har krav på at blive anerkendt for dets unikke opfattelse af verden. Derfor er vi forpligtede på at møde hinanden med tillid og åbenhed Med udgangspunkt i ovenstående værdier er det Birkeskolens opgave at styrke den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på størst mulig grad af livsmestring.

Birkebakken er en selvejende døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Med udgangspunkt i personlighed, behov og udfordringer vil Birkebakken arbejde målrettet på at skabe de bedste betingelser for den enkeltes udvikling og livsudfoldelse. Vi arbejder for at give Birkebakkens børn og unge en meningsfuld hverdag med plads til gode oplevelser, nærvær og fællesskab. 

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 26

Mail

forstander@birkebakken.eu