Ydelsesbeskrivelse 

§ 107

MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Midlertidigt botilbud til voksne op til 25 år med multiple funktionsnedsættelser:

 • Mental retardering 
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Høre- og synsnedsættelse
 • Anden fysisk funktionsnedsættelse

LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 107

 

KERNEYDELSE

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

 

BARNET/DEN UNGE

Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sansestimulering er det fundamentale udgangspunkt

 • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
 • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
 • Fysioterapeut der kan vejlede og støtte i oplæring af specifikke hjælpemidler. Samt medvirke til at ansøge om personlige hjælpemidler til beboeren
 • Udvikling af kommunikative færdigheder
 • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen

SAMARBEJDE MED MYNDIGHED

 

 • Udarbejdelse af individuel plan til kommunen, der fremsendes forud for konferencen. Der afholdes en årlige konference
 • Resultatdokumentation

  SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK

  • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
  • Arrangementer for pårørende

  YDELSER

  • Eget værelse med basisinventar
  • Ledsagelse til læge, tandlæge, specialister, frisør o.l.
  • Der tilbydes hjemtransport max 2 gange pr. måned op til 100 km fra Birkebakken
  • Deltagelse i fælles aktiviteter
  • Adgang til fællesrum

  BEBOEREN SKAL SELV DÆKKE AFGIFTER TIL:

  • Kost, tøj, lommepenge og medicin
  • Ikke planlagte aktiviteter i afdelingen, fx ture ud af huset efter eget ønske
  • Der beregnes egenbetaling i forhold til botilbuddet

  MULIGHEDER FOR TILKØB

  • Kompensation for manglende dagtilbud
  • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
  • Supervision til pårørende
  • Transport, som ligger ud over det, der er inkluderet i taksten

  AFDELINGER OG PLADSER

  • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm. De 4 af pladserne er godkendt efter § 107
  • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut
  • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer

  TAKST 2021 

  Grundtaksten er 2913 – 3959 kr. pr. døgn.  på afdeling 1. sal. hvor der ydes støtte og guidning til at håndtere daglige gøremål, men hvor beboeren i en vis udstrækning er selvhjulpen ved badning, spisning, påklædning, samt socialt, uden tæt guidning, opsyn og støtte hele tiden.

  Grundtaksten er 3870 kr. pr. døgn  i stuen, hvor der er behov for lift og vidtgående pleje/støtte i alle daglige gøremål, samt behov for tæt opsyn.

  Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtilbud i dagtimerne.

  Indsatsen skal bidrage til, at barnet/den unge oplever en øget mestring af sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udfordringer. At der opleves en øget livskvalitet, at tilværelsen opleves overskuelig og meningsfuld, samt at barnet/den unge modtager den hjælp og støtte, der er behov for til at varetage personlig pleje.

  Taksten er beregnet ud fra, at borgeren har behov for moderat til nogen specialpædagogisk indsats til nogle eller de fleste opgaver og aktiviteter.

  Tilbud om guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse samt i en mindre grad støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

  Der beregnes en normering på 3 ansatte til 8 beboere på 1. sal.

  Der beregnes en normering på 4 ansatte til 6 beboere i stuen.

  Der er vågen nattevagt der dækker begge afdelinger.

  BASISINVENTAR

  Stuen:

  værelserne er udstyret med loftlift. Basis indretning er hospitalsseng der kan hæve sænke max grundpris 16000 kr. har barnet behov for specialdesignet seng, er det tillægskøb ved indskrivningen. Derudover er der klædeskab og mørklægnings rullegardiner. Værelset indrettes i samarbejde med familien så det får personligt præg.

  Badeværelser og fællesstue er indrettet med loftlift.

  Stuen har en sanseseng i opholdsrummet.

  Badeværelserne har badebåre, basis toiletstole, skamler, puslebord.

  De fleste hjælpemidler som ståstativer, walker, specialstole, special sejl, special toiletstole og kørestole skal tilpasses den enkelte, og stilles derfor ikke til rådighed som basisinventar.

  Basis sejl til liften stilles til rådighed, samt basis vendelagner såfremt der er behov for dette.

  1. sal:

  Værelserne er indrettet med basis seng, med vådlægger madras såfremt der er behov for dette. Klædeskab, reol og mørklægningsgardiner. Værelset indrettes i samarbejde med familien ved indflytning.

  Besøg os

  Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

  Telefon

  +45 53 71 60 26

  Mail

  forstander@birkebakken.eu